Programmatisch toetsen:

Suzanne Peeters, gynaecoloog - perinatoloog en onderwijscoördinator in het Erasmus MC en instructeur bij de MOET, zegt er het volgende over:

'Bij summatief toetsen draait het vooral om slagen of zakken, terwijl het bij formatief toetsen gaat om de feedback die de student na de toets ontvangt om verder te kunnen groeien. Binnen programmatisch toetsen kun je niet zakken op één toets. Het gaat om de informatie die de toets oplevert voor de student en de docent. Elke toets(vorm) levert datapunten op over het beheersingsniveau van de student op de verschillende kennisdomeinen en deelcompetenties. Over de tijd tellen al deze datapunten op en kan er een goed afgewogen oordeel worden gemaakt over het beheersingsniveau en de voortgang. Juist het inzicht in eigen ontwikkeling door regelmatige feedback stimuleert het leren.

Programmatisch toetsen is een vorm van toetsen waarbij het doel is om niet alleen te beoordelen wat een student weet, maar ook hoe hij of zij informatie toepast in nieuwe situaties en hoe hij of zij denkt en redeneert. Deze aanpak kan voordelen hebben bij simulatieonderwijs, waarbij studenten worden geconfronteerd met complexe, realistische scenario's die ze moeten oplossen en waarbij hun beslissingen en acties worden geëvalueerd. Hier zijn enkele argumenten voor het gebruik van programmatisch toetsen bij simulatieonderwijs:

Realistische beoordeling: Programmatisch toetsen biedt de mogelijkheid om de prestaties van studenten te evalueren in realistische situaties die overeenkomen met de praktijk. Dit geeft een beter beeld van de daadwerkelijke prestaties van de student dan bijvoorbeeld meerkeuzevragen die mogelijk niet altijd overeenkomen met de praktijk.

Inzicht in het denkproces: Door programmatisch toetsen wordt niet alleen beoordeeld wat de student weet, maar ook hoe hij of zij denkt en redeneert. Dit geeft docenten inzicht in het denkproces van de student, waardoor ze gerichter feedback kunnen geven en de student zich beter bewust wordt van zijn of haar eigen denkproces.

Geïntegreerd leren: Programmatisch toetsen kan worden geïntegreerd in het leerproces, waardoor het een krachtige leermethode wordt. Zo kunnen studenten reflecteren op hun eigen leerproces en krijgen ze gerichte feedback, waardoor ze beter in staat zijn om te leren en hun prestaties te verbeteren.

Motivatie: Studenten worden actief betrokken bij het leerproces, wat hun interesse vergroot. Bovendien biedt het gebruik van realistische scenario's de mogelijkheid om studenten te laten zien hoe hun kennis in de praktijk kan worden toegepast, waardoor ze meer gemotiveerd zijn om te leren.

Betere beoordeling van vaardigheden: Programmatisch toetsen biedt de mogelijkheid om vaardigheden te beoordelen die niet gemakkelijk kunnen worden beoordeeld met traditionele toetsmethoden. Denk bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en leiderschap. Door deze vaardigheden te beoordelen in realistische situaties, krijgen docenten een beter beeld van de vaardigheden van de student en kunnen ze gerichter feedback geven.


Kortom, programmatisch toetsen biedt verschillende voordelen bij simulatieonderwijs. Door het gebruik van realistische scenario's en de mogelijkheid om vaardigheden te beoordelen die moeilijk te meten zijn met traditionele toetsmethoden, krijgen docenten een beter beeld van de prestaties van studenten en kunnen ze gerichter feedback geven. Daarnaast vergroot het gebruik van programmatisch toetsen de motivatie van studenten en kan het worden geïntegreerd in het leerproces.'

Suzanne Peeters

Suzanne Peeters, gynaecoloog - perinatoloog en onderwijscoördinator in het Erasmus MC èn instructeur bij de MOET.