MOET Instructeursdag

De Workshops

Workshop 1: Debriefen en feedback geven: Selma van der Haar (onderwijskundige) en Mimosa Bruinooge (gynaecoloog en bestuurslid Stichting MOET)

Aanleiding: in de MOET doen de deelnemers veel simulaties. Na iedere simulatie volgt een nabespreking die een rol speelt in continuous assessment. Op een formulier worden de vorderingen bijgehouden. Daarbij is zowel aandacht voor de ABCD structuur, de skills & drills, maar ook voor Human Factors, voor samenwerken. Er valt vaak veel te zien, dus hoe zorg je als instructeur voor een waardevolle nabespreking binnen de gegeven tijd? De learning conversation is gangbaar bij de ALSG, maar nog niet helemaal ingeburgerd bij de MOET. Een refresher van de structuur en meerwaarde van de learning conversation is gewenst.

Doel van de workshop: opfrissen van de opzet en werkwijze van de learning conversation zoals deze wordt aangereikt in de Generic Instructor Course (GIC), maar toepasbaar gemaakt voor de MOET. Na de workshop hebben deelnemers handvatten voor het zelf toepassen van de learning conversation in de MOET.

Globale opzet:

 • De workshop start met een heldere introductie van het doel en de werkwijze.
 • Daarna volgt een korte toelichting op de structuur van de learning conversation in de MOET en een samenvatting van principes van feedback geven (10 min), namelijk:
  1. Observatie-effect-bespreking-advies.
  2. CLEAR: Concreet, op Leren gericht, Eerlijk, Acceptabel en Realistisch. Ook wordt de waarde van (zelf geformuleerde) feed forward benoemd.
 • Vervolgens verzorgen we een korte simulatie ter plaatse of een video van een MOET gerelateerde casus (10 min). Deelnemers observeren en vormen feedback. Deze feedback gaat zowel over de ABCD-structuur als over Human Factors (samenwerken). We gebruiken het MOET formulier.
 • Op basis van de simulatie volgt een demo van de learning conversation (8 min). Deze begeleiden Mimosa en Selma.
 • Na de demo volgt de nabespreking van de learning conversation (10 min): wat zagen deelnemers gebeuren? Wat zagen zij dat werkt? Wat zouden ze zelf hebben gedaan op basis van hun geformuleerde feedback? Wat gaan ze toepassen? Waar hebben ze vraagtekens bij?
 • We ronden af met een ronde waarin we iedere deelnemer vragen welk voornemen hij of zij heeft naar aanleiding van de workshop (5 min).
 • Tot slot geven we ruimte voor het stellen van vragen, geven we een samenvatting en ronden we af (2 min).

Workshop 2: LinkedIn, hoe ga je er mee om als je weinig tijd hebt? Leon Tindemans

LinkedIn is ook voor zorgprofessionals een steeds belangrijker social media kanaal aan het worden. Via LinkedIn kunt u linken met andere zorgprofessionals, kennis delen, elkaar inspireren en uzelf profileren als expert in het vakgebied. Tijdens de LinkedIn workshop leert u de zakelijke mogelijkheden van LinkedIn. Wat is er wel en niet mogelijk, wat is verstandig om te doen en hoe zit het met de privacy? Na afloop van de workshop heeft u de kennis en handvaten om LinkedIn professioneler in te zetten.

Tijdens de workshop zullen de volgende onderwerpen besproken worden:

 • LinkedIn anno 2024 voor zorgprofessionals
 • Wat is er allemaal mogelijk met dit platform
 • Hoe maakt u een goed profiel op LinkedIn
 • Hoe deelt u vakinhoudelijke kennis
 • Hoe bouwt u een goed netwerk op
 • Privacy en LinkedIn: hoe zit dit?
 • En nog veel meer praktische tips

 

Workshop 3: ABCDE-skills in HoloLens-software: Pieter Tegelaers

‘Test je ABCDE-skills met de TrueSim trainingsmodule’

Een vitaal bedreigde patiënt gestructureerd herkennen en behandelen, dat leer je met deze trainingsmodule. Met deze mixed reality toepassing kun je een virtuele maar interactieve patiënt beoordelen volgens de ABCDE-methodiek, interventies daarop toepassen en het vervolgens middels de SBAR aan de arts communiceren. Na het afronden van het scenario ontvang je feedback over je handelen. De trainingsmodule bevat verschillende scenario’s met daarin de meest voorkomende acute ziektebeelden op de algemene verpleegafdeling en is geschikt voor algemeen verpleegkundigen en beginnende artsen. Het doel van deze workshop is om deelnemers kennis te laten maken met de mogelijkheden van de HoloLens.

 

Workshop 4: Hoe ga je om met emoties van je cursist (bijvoorbeeld bij een bepaalde casus)? Anne Bakker coördinator Traumaopvang OLVG & onderzoeker Amsterdam UMC

‘Een scenario als trigger’

Tijdens het oefenen van een bepaald scenario wordt een van je cursisten plots zeer emotioneel, het scenario rakelt eerdere nare ervaringen op. Je wilt als instructeur aandacht besteden aan de emoties van de cursist en tegelijk wil je het belang van de overige cursisten niet uit het oog verliezen. Hoe pak je dit aan? Daarmee gaan we in deze workshop aan de slag.

We nemen eerst door wat er gebeurt als mensen een stressvolle situatie meemaken: wat zijn normale reacties in het acute moment en in de weken na een stressvolle situatie en hoe ziet het verwerkingspatroon eruit? Daarna staan we stil bij triggers;  (interne en externe) prikkels die een herinnering raken en sterke emotionele en/of fysieke reacties kunnen veroorzaken. Tot slot gaan we aan de hand van casuïstiek uitgebreid aan de slag met het herkennen van triggers en signalen bij cursisten. En oefenen we hoe je als instructeur de cursist in zo een situatie kunt ondersteunen, waarbij je ook de voortgang van het leerproces van de rest van de groep cursisten bewaakt.

 

Pitches 

 • De ervaringen in Nederland met de nieuwe MOET-cursus: Anneke Dijkman
 • De ervaringen in UK met de nieuwe MOET-cursus: Kara Dent
 • Continuous assessment in de MOET: Selma van der Haar

 

Continuous assessment

Aanleiding: De MOET is ongeveer twee jaar geleden doorontwikkeld en heeft sindsdien een nieuwe opzet. Daarbij is gekozen voor het principe van continuous assessment. De aanleiding is dat de MOET met name een kans wil bieden om te leren en af wilde van het ‘schoolse’ karakter van één bepalend assessment aan het einde van de training. Het bepalen of iemand geslaagd is heeft een secundair belang gekregen, ook omdat dit niet meer vereist is voor de opleiding. Van belang is te zien dat een deelnemer leert en vooruitgang boekt.

Het idee van continuous assessment wordt omarmd, maar in de praktijk valt het niet altijd mee om in de korte tijd de juiste feedback en feedforward te formuleren. Ook komt er veel administratie bij kijken. De vraag is ‘hoe zorgen we gezamenlijk ervoor dat continuous assessment daadwerkelijk bijdraagt aan leren?’.

Doel: verhelderen wat de bedoeling is van continuous assessement, verkennen wat wel en niet werkt in de MOET praktijk en verkennen van enkele handvatten voor instructeurs.

Globale opzet:

 • Korte intro op waarom dit onderwerp op de agenda staat deze dag en wat het doel is van de pitch.
 • Verkenning van het concept continuous assessement: met welke bedoeling is bij de MOET gekozen voor deze werkwijze en hoe verschilt deze daarin van het ‘ouderwetse’ examen aan het einde? Wat betekent dit voor het mentaal model en de rol(perceptie) van de instructeur?
 • Wat zijn handvatten om continuous assessment succesvol toe te passen?
  1. Wat vertelt de literatuur?
  2. Wat werkt (wel en niet) in de MOET praktijk?
  3. Bijzondere aandacht voor de volgende handvatten:
   1. het gebruiken van een heldere Environment-Set-Dialogie-Closure in de sessies en in de nabespreking, want dit ondersteunt veiligheid en gerichtheid.
   2. het inzetten van de structuur van de Learning Conversation, want dit creëert een setting waarin de belangrijkste punten in gezamenlijkheid worden besproken en uitmonden in feed forward.
 • het verdelen van aandacht tussen de ABCD drills & skills en Human Factors, zodanig dat beide aan de orde komen.
 1. toepassen van de opbouw van feedback en feedforward waar mensen iets aan hebben.
 • Ruimte voor vragen, samenvatting en afronding.

Paneldiscussie, geleid door Mimosa Bruinooge

Panel bestaande uit Anneke Dijkman, Kara Dent en Selma van der Haar