Stichting Managing Obstetrics Emergencies and Trauma

To save the mother and fetus

Over MOET

Ernstige en levensbedreigende obstetrische complicaties treden veelal onverwacht en in korte tijd op, ook bij vrouwen die geen verhoogd risico op ernstige complicaties hebben. Dit maakt een snelle diagnose en behandeling noodzakelijk. De stichting MOET voorziet in specifieke training op acuut obstetrisch terrein.

Stichting MOET

Anjoke Huisjes

Gynaecoloog, Voorzitter
Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

Henry Verspeek

Onafhankelijk penningmeester

Thierry van Dessel

Gynaecoloog, bestuurslid
ETZ Tweesteden, Tilburg

Wendy Manten

Gynaecoloog, bestuurslid
Isala klinieken, Zwolle

Eline van den Akker

Gynaecoloog, bestuurslid
OLVG, Locatie Oost

Opleidingen

GIC

Cursusinhoud
Tijdens de tweedaagse Generic Instructor Course leert u het toepassen van onderwijskundige methoden en technieken ten behoeve van het uitoefenen van de functie van instructeur.

Doelgroep
Cursusdeelnemers die tijdens een van de provider of refresher courses door het instructeursteam als potentiële instructeurs zijn geïdentificeerd of cursisten die na een succesvolle sollicitatieprocedure worden uitgenodigd om de GIC te volgen.

Stichting ALSG

ATLS

Cursusinhoud
De ATLS Provider-course: Tweedaagse cursus voor het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie van de acute opvang van ongevalsslachtoffers. De beproefde A-B-C-D-E methode wordt hierbij gehanteerd.

De ATLS Refreshser-course: Eéndaagse cursus, specifiek voor hercertificeerders. Er zijn in dit programma meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring.

Doelgroep
De ATLS is bedoeld voor alle artsen die betrokken zijn bij traumaopvang

 • Chirurgen
 • SEH artsen
 • Anesthesiologen
 • Intensivisten
 • Orthopeden
 • Physician Assistants

Stichting ATLS

MedicALS

Cursusinhoud
Een intensieve tweedaagse hands on cursus aan de hand van scenario training. Middels een praktische probleemgerichte methode wordt de acuut zieke patiënt opgevangen, de ernst van het probleem ingeschat en getracht vermijdbare achteruitgang te voorkomen. Vanuit de belangrijkste klacht wordt gewerkt naar een waarschijnlijkheidsdiagnose en behandeling ingezet.

Doelgroep
Medici die te maken hebben met de acuut kritisch zieke patiënt:

 • SEH-artsen
 • Internisten
 • Intensivisten
 • Anesthesiologen
 • Geriaters (ouderdomsziekten)
 • Cardiologen
 • Neurologen
 • Maag-darm-lever artsen
 • AIOS met minimaal twee jaar klinische ervaring in één van deze vakgebieden 
 • Physician assistants

Stichting MedicALS

MOET

Cursusinhoud
Het aanleren van gestructureerde aanpak van onderzoek, behandeling en coördinatie bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval.

Doelgroep
Gynaecologen, anesthesiologen en verloskundigen die betrokken zijn bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval.
De cursus staat open voor

 • Gynaecologen
 • Anesthesiologen
 • Eerste hulp artsen
 • Assistenten in de tweede helft van hun opleiding tot gynaecoloog of anesthesioloog.

Stichting MOET

HMIMS

Cursusinhoud
Eéndaagse cursus waarin geoefend wordt met Table Top scenario’s met interne- en externe calamiteiten en Emergo Train System (ETS) om professionele vaardigheden, onder rampomstandigheden, doelmatig en doeltreffend te gebruiken.

Doelgroep
Zorgverleners die een sleutelrol vervullen binnen de verschillende hiërarchische niveaus in het ziekenhuis ten tijde van grootschalige incidenten en rampen.

 • SEH verpleegkundigen & artsen
 • Beleidsmedewerkers
 • Medisch specialisten
 • Managers en leidinggevenden van de afdelingen SEH, OK en IC
 • Facilitair medewerkers
 • Verpleegkundigen & artsen SEH, OK en IC
 • Secretaresse

De cursist moet voldoende kennis hebben van het ZIROP.

Stichting MIMMS

MRMI

Cursusinhoud
Orde leren scheppen in de chaos op het rampterrein en in het ziekenhuis tijdens grootschalige incidenten zoals terroristische aanslagen en vliegtuigrampen. Hulpverleningsdiensten en ziekenhuispersoneel leren elkaar te begrijpen en gaan samen aan de slag!

Doelgroep
Betrokkenen bij de prehospitale en hospitale respons tijdens een groot incident of ramp.

Stichting MIMMS

ENPC

Cursusinhoud:
Het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie van de zorgverlening aan het acuut vitaal bedreigde kind ten gevolge van ziekte of ongeval.

Doelgroep:
Verpleegkundigen die betrokken zijn bij de opvang van het acuut vitaal bedreigde kind:

 • SEH-verpleegkundigen
 • IC-verpleegkundigen
 • Anesthesiemedewerkers
 • Bachelor Medische Hulpverleners
 • Ambulance verpleegkundigen

Stichting STNN

TNCC

Cursusinhoud
Provider course: Tweedaagse cursus waarin systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie van de acuut zieke en/of ongevalspatiënt centraal staat. Een interactief format met hands-on scenario based oefenen en uitwisselen van praktijkervaringen.

Refresher course: Eéndaagse cursus, volgens provider format, specifiek voor hercertificeerders. Er zijn in dit programma meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring.

Doelgroep
verpleegkundigen die te maken hebben met de acuut zieke en/of ongevalspatiënt.

 • SEH verpleegkundigen
 • IC verpleegkundigen
 • Anesthesie medewerkers
 • Bachelor Medische Hulpverleners
 • Ambulance verpleegkundigen

Stichting STNN

ETS

Cursusinhoud
Tijdens de ETS oefening wordt op basis van de uitgangspunten in het eigen Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) "realtime", "real function", "real place" geoefend om de daadwerkelijke gevolgen inzichtelijk te maken van het dagdagelijks medisch handelen onder bijzondere (rampen)omstandigheden. Aan den lijve worden consequenties bij alle betrokkenen "gevoeld" en door evaluatie van de oefensituatie wordt een unieke mogelijkheid gecreëerd om effectieve aanpassingen in het eigen ZiROP door te voeren.

Doelgroep
Professionals in een ziekenhuis en daarbuiten die een sleutelpositie vervullen ten tijde van een ramp/grootschalig incident.

Stichting MIMMS