Stichting Major Incident Medical Management and Support

Do the most for the most

Over MIMMS

Het is wezenlijk anders om 100 patiënten tegelijkertijd te moeten behandelen dan dat deze patiënten één voor één een beroep doen op acute zorg!
Het goed voorbereid zijn op deze uitdaging stelt de Stichting MIMMS zich tot doel. Hiertoe verzorgt zij een 3-tal cursussen, de HMIMS, de MRMI en de ETS training.

De HMIMS als maatwerktraject

De opleiding HMIMS als maatwerktraject biedt de volgende voordelen:

  1. Volledig toegespitst op eigen rampenopvangplan
    De maatwerkopleiding HMIMS is exact afgestemd op het rampenopvangplan van uw ziekenhuis. Zo oefenen uw professionals met situaties die daadwerkelijk kunnen voorkomen in uw ziekenhuis. Dat maakt de uiteindelijke effectiviteit van de opleiding nog groter.
  2. Professionals trainen eigen taken
    Uw professionals oefenen in de maatwerkopleiding HMIMS met hun eigen taken uit het rampenopvangplan. Daardoor weten ze bij een daadwerkelijke ramp beter wat ze moeten doen en kunnen ze doeltreffender handelen.
  3. Maatwerkopleiding HMIMS ook incompany
    Wanneer uw professionals de maatwerkopleiding HMIMS incompany volgen, is de opleiding optimaal effectief. De opleiding vindt plaats binnen uw eigen ziekenhuis en is dan precies afgestemd op uw rampenopvangplan. Zo trainen uw professionals binnen hun dagelijkse omgeving, waarin ze tijdens de nasleep van een ramp ook daadwerkelijk moeten presteren.

Medical Response to Major Incidents (MRMI)

In de MRMI cursus wordt de gehele keten van rampenopvang real-time met reële scenario’s gesimuleerd.

De reactie van de medische hulpverlening op grote incidenten bestaat uit een keten van verschillende onderdelen: prehospitaal, transport, ziekenhuizen, communicatie, coördinatie & leidinggeven. Het resultaat van zo’n reactie op een dergelijk incident is afhankelijk van het functioneren van al deze onderdelen en hoe deze onderling communiceren.

Effectieve en realistische training en evaluatie van de medische hulpverlening kan niet plaatsvinden via training van slechts één afzonderlijk onderdeel.
De verschillende onderdelen moeten samen getraind worden om zo tot een zorgvuldig resultaat en evaluatie te kunnen komen als basis voor het leren en verder ontwikkelen van de methodiek.

Om dit te bereiken maken we in de MRMI cursus gebruik van geavanceerde simulatie modellen. In deze modellen leggen we de nadruk op elk van de afzonderlijke onderdelen in de keten.

Emergo Train System

Deze praktisch toepasbare multidisciplinaire oefening is bedoeld voor alle professionals in een ziekenhuis en daarbuiten die een sleutelpositie vervullen ten tijde van een ramp/grootschalig incident.

Iedere arts en verpleegkundige is verplicht om adequate dagdagelijkse zorg te bieden onder bijzondere omstandigheden, zoals rampen of grootschalige incidenten.

Tijdens de ETS oefening wordt op basis van de uitgangspunten in het eigen Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) "realtime", "real function", "real place"geoefend om de daadwerkelijke gevolgen inzichtelijk te maken van het dagdagelijks medisch handelen onder bijzondere (rampen)omstandigheden. Aan den lijve worden consequenties bij alle betrokkenen "gevoeld" en door evaluatie van de oefensituatie wordt een unieke mogelijkheid gecreëerd om effectieve aanpassingen in het eigen ZiROP door te voeren.

Stichting MIMMS

Lukas van Spengler

Directeur Traumazorgnetwerk Midden Nederland, voorzitter MIMMS
UMC Utrecht

Hans van Oostrum

Onafhankelijk penningmeester MIMMS

Sjors van Lieshout

Spoedeisendehulparts, bestuurslid MIMMS
Medisch manager kwaliteit en veiligheid Adrz

Carian Cools

Bestuurslid MIMMS
NIPV

Rayner Maayen

Trauma Chirurg, lid namens NVT
Medisch Spectrum Twente