Stichting Advanced Trauma Life Support

Treat first what kills first

Over ATLS

De stichting ATLS® is een onderwijsinstelling in de gezondheidszorg die voorziet in specifieke training van artsen in Nederland die betrokken zijn bij de opvang van ongevalslachtoffers in het ziekenhuis.
Het gaat hierbij om een gestandaardiseerde, internationaal erkende specifieke scholing. Op dit moment wordt de cursus in 80 landen over de gehele wereld aangeboden inclusief 28 Europese landen. Sinds 1995 worden de cursussen in Nederland succesvol uitgevoerd.

Het protocol
Het systeem werkt volgens twee basisprincipes:

 1. Behandel eerst wat eerst dodelijk zou zijn. (Treat first what kills first.)
 2. Maak de situatie van de patiënt niet nog erger. (Do no further harm.)

Eerst moeten de vitale functies veilig gesteld worden. Wanneer een arts zou beginnen met het behandelen van een gebroken been terwijl de patiënt geen hartslag meer heeft of een onvoldoende zuurstofverzadiging, sterft de patiënt. Om dit te voorkomen is er de ABCDE-regel:

 • Airway: zorg dat de ademweg vrij is (en zorg voor stabilisatie van de nekwervels).
 • Breathing: zorg dat de ademhaling goed is en geef zuurstof.
 • Circulation: zorg dat de circulatie op orde gebracht wordt en stop ernstig bloedverlies.
 • Disability: onderzoek de neurologische toestand van de patiënt en bloed-glucosewaarde (= DEFG; don't ever forget glucose).
 • Exposure: voorkom onderkoeling en ontkleed de patiënt.
 • Secondary survey: onderzoek andere lichaamsverwondingen.

Stichting ATLS

Dennis den Hartog

Trauma chirurg, Voorzitter Stichting ATLS namens NVT
Erasmus MC, Rotterdam

Jan Hoefnagels

Onafhankelijk penningmeester
Stichting ALSG

Tessa Biesheuvel

Chirurg, Medisch Coördinator ATLS
VUMC Amsterdam

Christine Vermeulen

Traumachirurg/Vaatchirurg, bestuurslid namens Defensie
Erasmuc MC, Rotterdam

Joost den Teuling

Orthopedisch chirurg, bestuurslid namens NOV
Sint Jans Gasthuis, Weert

Erik de Loos

Traumachirurg, bestuurslid namens NVT
Zuyderland MC, Heerlen

Iscander Maissan

Anesthesioloog, bestuurslid namens NVA
Erasmus MC, Rotterdam

Abel Wei

SEH arts, lid namens NVSHA
Bernhoven, Uden

Advanced Trauma Life Support
(ATLS, letterlijk: gevorderde levensondersteuning bij ongevallen) is een protocol voor trauma-artsen en -verpleegkundigen om op een trauma-afdeling de juiste keuzes te kunnen maken. Het protocol stelt duidelijke prioriteiten en is een hulp in de soms chaotische situaties die kunnen ontstaan. Het is bedacht in de Verenigde Staten en wordt in 50 verschillende landen gebruikt. In 1995 werd het in Nederland geïntroduceerd.

Geschiedenis
In 1976 vloog orthopedisch chirurg Dr. James K. Styner met zijn familie, als piloot een klein vliegtuig. Het vliegtuig stortte neer in een veld in Nebraska. Zijn echtgenote was op slag dood en 3 van de 4 kinderen waren zwaargewond. Er was niemand om te helpen. Liftend is hij met de gewonden naar een ziekenhuis gegaan maar het ziekenhuis bleek gesloten te zijn. Nadat het ziekenhuis open ging en hulp op gang kwam bleek de medische opvang slecht en inadequaat te zijn. Toen hij terug op zijn werk kwam ontwikkelde hij samen met zijn collega Paul 'Skip' Collicott de ATLS cursus. De eerste cursus werd gegeven in 1978. In 1980 heeft de American College of Surgeons Committee de cursus ingelijfd.

Nieuwe ATLS-activiteiten voor cursisten

Om de effecten van het ATLS-programma verder te versterken
ontwikkelen we podcasts en video’s.

Roderick Wouters

Voorzitter werkgroep

Georgios Giannakopoulos


Ivo Beetz


Iscander Maissan


Udo Gundlach


Raoul van Vugt


Andreas Derksen


Anita Verschure

Heb je een opmerking of suggestie?
Laat het Anita weten op Anita@alsg.nl

Maikel Kuijs

ALSG

Thea Buntsma

ALSG

Jeroen Bransen

Voorzitter werkgroep

Georgios Giannakopoulos


Roderick Wouters


Sven Crama


Nina Nederlof


Anita Verschure

Heeft u een opmerking of suggestie?
Laat het Anita weten op Anita@alsg.nl

Maikel Kuijs

ALSG

Opleidingen

APEx

Cursusinhoud
De APEx cursus biedt een gestructureerde opvang van de verwarde of suïcidale patiënt. De cursus bestaat uit een e-learning, workshops, demonstraties, scenario trainingen, interactieve sessies en lezingen.

Doelgroep
Professionals die werkzaam zijn binnen de spoedeisende geneeskunde of psychiatrie of met een van beide gebieden regelmatig in aanraking komen.

 • Psychiaters (aios-)
 • SEH-artsen (aios-)
 • Intensivisten
 • Huisartsen

Stichting ALSG

ATLS

Cursusinhoud
De ATLS Provider-course: Tweedaagse cursus voor het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie van de acute opvang van ongevalsslachtoffers. De beproefde A-B-C-D-E methode wordt hierbij gehanteerd.

De ATLS Refreshser-course: Eéndaagse cursus, specifiek voor hercertificeerders. Er zijn in dit programma meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring.

Doelgroep
De ATLS is bedoeld voor alle artsen die betrokken zijn bij traumaopvang

 • Chirurgen
 • SEH artsen
 • Anesthesiologen
 • Intensivisten
 • Orthopeden
 • Physician Assistants

Stichting ATLS

MedicALS

Cursusinhoud
De MediALS cursus is een intensieve tweedaagse hands on cursus aan de hand van scenario training. Middels een praktische probleemgerichte methode wordt de acuut zieke patiënt opgevangen, de ernst van het probleem ingeschat en getracht vermijdbare achteruitgang te voorkomen. Vanuit de belangrijkste klacht wordt gewerkt naar een waarschijnlijkheidsdiagnose en behandeling ingezet.

Doelgroep
Medici die te maken hebben met de acuut kritisch zieke patiënt:

 • SEH-artsen
 • Internisten
 • Intensivisten
 • Anesthesiologen
 • Geriaters (ouderdomsziekten)
 • Cardiologen
 • Neurologen
 • Maag-darm-lever artsen
 • AIOS met minimaal twee jaar klinische ervaring in één van deze vakgebieden 
 • Physician assistants

Stichting MedicALS

GIC

Cursusinhoud
Tijdens de tweedaagse Generic Instructor Course leert u het toepassen van onderwijskundige methoden en technieken ten behoeve van het uitoefenen van de functie van instructeur.

Doelgroep
Cursusdeelnemers die tijdens een van de provider of refresher courses door het instructeursteam als potentiële instructeurs zijn geïdentificeerd of cursisten die na een succesvolle sollicitatieprocedure worden uitgenodigd om de GIC te volgen.

Stichting ALSG

MOET

Cursusinhoud
Het aanleren van gestructureerde aanpak van onderzoek, behandeling en coördinatie bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval.

Doelgroep
Gynaecologen, anesthesiologen en verloskundigen die betrokken zijn bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval.
De cursus staat open voor

 • Gynaecologen
 • Anesthesiologen
 • Eerste hulp artsen
 • Assistenten in de tweede helft van hun opleiding tot gynaecoloog of anesthesioloog.

Stichting MOET

HMIMS

Cursusinhoud
Eéndaagse cursus waarin geoefend wordt met Table Top scenario’s met interne- en externe calamiteiten en een Praktijkoefening Crisismanagement om professionele vaardigheden, onder rampomstandigheden, doelmatig en doeltreffend te gebruiken.

Doelgroep
Zorgverleners die een sleutelrol vervullen binnen de verschillende hiërarchische niveaus (BeleidsTeam, Operationeel Team, Beleidsadviseur Veiligheid - Integraal Crisiscoördinator en leidinggevenden werkvloer) in het ziekenhuis ten tijde van grootschalige incidenten en rampen.

De cursist moet voldoende kennis hebben van het ZIROP.

Stichting MIMMS

MRMI

Cursusinhoud
In de MRMI cursus leer je orde scheppen in de chaos op het rampterrein en in het ziekenhuis tijdens grootschalige incidenten zoals terroristische aanslagen en vliegtuigrampen. Hulpverleningsdiensten en ziekenhuispersoneel leren elkaar te begrijpen en gaan samen aan de slag!

Doelgroep
Betrokkenen bij de prehospitale en hospitale respons tijdens een incident of ramp.
Ambulance medewerkers, meldkamer medewerkers, brandweer, politie, (SEH/IC) verpleegkundigen, anesthesiologen, SEH-artsen, chirurgen, MMT-artsen, intensivisten, crisis-coördinatoren of andere betrokkenen bij de acute zorg.

Stichting MIMMS

ETS

Cursusinhoud
Tijdens de ETS oefening wordt op basis van de uitgangspunten in het eigen Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) "realtime", "real function", "real place" geoefend om de daadwerkelijke gevolgen inzichtelijk te maken van het dagdagelijks medisch handelen onder bijzondere (rampen)omstandigheden. Aan den lijve worden consequenties bij alle betrokkenen "gevoeld" en door evaluatie van de oefensituatie wordt een unieke mogelijkheid gecreëerd om effectieve aanpassingen in het eigen ZiROP door te voeren.

Doelgroep
Professionals in een ziekenhuis en daarbuiten die een sleutelpositie vervullen ten tijde van een ramp/grootschalig incident.

Stichting MIMMS