Opleidingen voor acute geneeskunde

ALSG ontwikkelt en verzorgt hoogwaardige opleidingen voor zorgprofessionals in acute geneeskunde en rampenhulpverlening. Samen met een netwerk van specialistische zorgpartners werken we continu aan betere hulpverlening.

Klachtenprocedure

Ondanks onze inspanningen om de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten bij het organiseren, uitvoeren en evalueren van ons cursusaanbod is het mogelijk dat u niet tevreden bent over een cursus, een instructeur of onze service. Wij verzoeken u in dat geval ons daarvan in kennis te stellen door het invullen van een Klachtenregistratieformulier. 

Download hier de klachtenprocedure: Klachtenprocedure ALSG 
Download hier het formulier: Klachtenregistratieformulier

Het klachtenregistratieformulier kunt u mailen of opsturen naar:
kantoor@alsg.nl T.a.v. M. Bleijenberg
of
Stichting Advanced Life Support Groep
Spoorlaan 171
5038 CB  TILBURG

Disclaimer Covid-19 Proof lesgeven bij ALSG

Sinds 1 maart is ALSG weer gestart met het geven van een deel van de cursussen. We volgen hiervoor de RIVM richtlijnen om een veilige omgeving te scheppen voor cursisten, instructeurs en medewerkers. Zolang we ons kunnen houden aan het toegestane aantal mensen in één bepaalde ruimte gaat de cursus door.
Geen klachten? Dan ben je welkom op onze cursuslocatie. Alle cursisten en instructeurs worden gevraagd een medische verklaring te ondertekenen bij aanvang van de cursus. We dragen allemaal mondmaskers en houden 1,5 meter afstand en gebruiken handschoenen bij het delen van materiaal. Cursusmateriaal wordt tussen sessies door gedesinfecteerd. Ook onze cursuslocatie wordt extra schoongemaakt. In het gebouw staan looproutes aangegeven.
Het restaurant is gesloten, maar op de cursus-etage wordt op een veilige manier in catering voorzien.
De aanwezigheid van ALSG personeel wordt beperkt tot diegenen die ondersteuning bieden aan de cursus. Zo bieden wij een veilige leeromgeving waarmee we op verantwoorde wijze onze rol kunnen blijven vervullen in de opleidingen in de acute geneeskunde.