Opleidingen voor acute geneeskunde

ALSG ontwikkelt en verzorgt hoogwaardige opleidingen voor zorgprofessionals in acute geneeskunde en rampenhulpverlening. Samen met een netwerk van specialistische zorgpartners werken we continu aan betere hulpverlening.

Klachtenprocedure

Ondanks onze inspanningen om de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten bij het organiseren, uitvoeren en evalueren van ons cursusaanbod is het mogelijk dat u niet tevreden bent over een cursus, een instructeur of onze service. Wij verzoeken u in dat geval ons daarvan in kennis te stellen door het invullen van een Klachtenregistratieformulier. Daarbij geldt dat u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen, een ontvangstbevestiging van de klacht krijgt. Binnen vier weken komen wij tot een oplossing. Mocht dit niet lukken dan ontvangt u van ons binnen deze vier weken bericht wat de vervolgstappen zijn.

Download hier de klachtenprocedure: Klachtenprocedure 
Download hier het formulier: Klachtenregistratieformulier

Het klachtenregistratieformulier kunt u mailen of opsturen naar:
kantoor@alsg.nl T.a.v. dhr. M. Spijkerman

of

Stichting Advanced Life Support Groep
Spoorlaan 171
5038 CB  TILBURG