Generic Instructor Course en APEx

GIC: Teach the teachers

 • APEx: één benadering voor acute verwardheid en Suïcidaliteit
 • GIC - Generic Instructor Course

  Bij ALSG kunt u de Generic Instructor Course (GIC) volgen

  U kunt als potentieel instructor worden geselecteerd in een van onze opleidingen, in dat geval wordt u na de opleiding uitgenodigd om de GIC cursus te volgen om tot instructeur te worden opgeleid.
  Of
  U kunt na een succesvolle sollicitatieprocedure worden uitgenodigd om in de GIC tot instructor te worden opgeleid. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Marjolein Holtes.
  Of
  U kunt aanmelden zonder bovengenoemde achtergrond om elders les te gaan geven.

  De opleiding tot instructor voor een van de cursussen bij ALSG geschiedt in twee fasen:
  1. het volgen van de Generic Instructor Course
  2. het in praktijk brengen van de aangeleerde onderwijstechnieken als instructor candidate in twee Provider Courses.
  Als u beide fasen succesvol afgelegd hebt, wordt u officiëel instructor in het programma.
  Het bijbehorende certificaat is internationaal geldig.

  APEx - één benadering voor acute verwardheid en suïcidaliteit

  Nieuw in Nederland: APEx (Acute Psychiatric Emergencies) één benadering voor acute verwardheid en suïcidaliteit

  Leren hoe je een patiënt met acute verwardheid of suïcidaliteit kunt benaderen?
  Heb jij wel eens te maken met een verwarde of onrustige patiënt? Heb je wel eens situaties waarin de veiligheid van jou of je patiënt in het gedrang is? Heb je wel eens het idee de situatie erger te maken door wat je doet of zegt?

  Een gestructureerde aanpak kan je helpen!
  Het is fijn om een ‘kapstok’ te hebben die jou voorbereidt op de opvang van een verwarde of suïcidale patiënt met én zonder lichamelijke klachten of oorzaken. Deze uniforme methode leer en oefen jij tijdens de APEx cursus (Acute Psychiatric Emergencies).

  Voor wie is de cursus bedoeld?
  De APEx cursus richt zich op álle artsen die contact hebben met patiënten met acute verwardheid en suïcidaliteit en (acute) lichamelijke problemen.

  Hoe ziet de APEx cursus eruit?
  Vooraf krijg je toegang tot een boek en een e-learning. De tweedaagse face to face cursus bestaat uit presentaties, interactieve discussies, workshops, demonstraties en scenariotrainingen met professionele acteurs.
  Onderwerpen die aan bod komen zijn: intoxicaties, suïcidaliteit, ‘vreemd’ gedrag, agressie en bijkomende (acute) lichamelijke problemen. Gedurende de cursus wordt veel aandacht besteed aan veiligheid van patiënt en zorgverlener.

  Interview met David Baden

  APEx Cursist en inmiddels ook instructeur.

  Hier wordt een Vimeo video ingeladen. We mogen deze video echter alleen tonen als u toestemming geeft voor het plaatsen van social media cookies. Pas uw instellingen aan en herlaad de pagina.

  Het belang van de APEx

  Het belang van de APEx volgens Marja Fuchs, kwartiermaker ziekenhuizen bij Stichting 113.

  Hier wordt een Vimeo video ingeladen. We mogen deze video echter alleen tonen als u toestemming geeft voor het plaatsen van social media cookies. Pas uw instellingen aan en herlaad de pagina.

  Stichting ALSG

  Egbert Jan Verleisdonk

  Chirurg, voorzitter
  Diakonessenhuis, Utrecht

  Kees Luijben

  Onafhankelijk penningmeester
  Stichting ALSG

  Dennis den Hartog

  Chirurg, lid namens Stichting ATLS
  Erasmus MC, Rotterdam

  Eline van den Akker

  Gynaecoloog, lid namens Stichting MOET
  OLVG, Locatie Oost

  Lukas van Spengler

  Directeur Traumacentrum, lid namens Stichting MIMMS
  Traumazorgnetwerk Midden-Nederland

  Karin Kaasjager

  Internist, lid namens Stichting MedicALS
  UMC Utrecht

  Opleidingen

  APEx

  Cursusinhoud
  De APEx cursus biedt een gestructureerde opvang van de verwarde of suïcidale patiënt. De cursus bestaat uit een e-learning, workshops, demonstraties, scenario trainingen, interactieve sessies en lezingen.

  Doelgroep
  Professionals die werkzaam zijn binnen de spoedeisende geneeskunde of psychiatrie of met een van beide gebieden regelmatig in aanraking komen.

  • Psychiaters (aios-)
  • SEH-artsen (aios-)
  • Intensivisten
  • Huisartsen

  Stichting ALSG

  ATLS

  Cursusinhoud
  De ATLS Provider-course: Tweedaagse cursus voor het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie van de acute opvang van ongevalsslachtoffers. De beproefde A-B-C-D-E methode wordt hierbij gehanteerd.

  De ATLS Refreshser-course: Eéndaagse cursus, specifiek voor hercertificeerders. Er zijn in dit programma meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring.

  Doelgroep
  De ATLS is bedoeld voor alle artsen die betrokken zijn bij traumaopvang

  • Chirurgen
  • SEH artsen
  • Anesthesiologen
  • Intensivisten
  • Orthopeden
  • Physician Assistants

  Stichting ATLS

  MedicALS

  Cursusinhoud
  De MediALS cursus is een intensieve tweedaagse hands on cursus aan de hand van scenario training. Middels een praktische probleemgerichte methode wordt de acuut zieke patiënt opgevangen, de ernst van het probleem ingeschat en getracht vermijdbare achteruitgang te voorkomen. Vanuit de belangrijkste klacht wordt gewerkt naar een waarschijnlijkheidsdiagnose en behandeling ingezet.

  Doelgroep
  Medici die te maken hebben met de acuut kritisch zieke patiënt:

  • SEH-artsen
  • Internisten
  • Intensivisten
  • Anesthesiologen
  • Geriaters (ouderdomsziekten)
  • Cardiologen
  • Neurologen
  • Maag-darm-lever artsen
  • AIOS met minimaal twee jaar klinische ervaring in één van deze vakgebieden 
  • Physician assistants

  Stichting MedicALS

  GIC

  Cursusinhoud
  Tijdens de tweedaagse Generic Instructor Course leert u het toepassen van onderwijskundige methoden en technieken ten behoeve van het uitoefenen van de functie van instructeur.

  Doelgroep
  Cursusdeelnemers die tijdens een van de provider of refresher courses door het instructeursteam als potentiële instructeurs zijn geïdentificeerd of cursisten die na een succesvolle sollicitatieprocedure worden uitgenodigd om de GIC te volgen.

  Stichting ALSG

  MOET

  Cursusinhoud
  Het aanleren van gestructureerde aanpak van onderzoek, behandeling en coördinatie bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval.

  Doelgroep
  Gynaecologen, anesthesiologen en verloskundigen die betrokken zijn bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval.
  De cursus staat open voor

  • Gynaecologen
  • Anesthesiologen
  • Eerste hulp artsen
  • Assistenten in de tweede helft van hun opleiding tot gynaecoloog of anesthesioloog.

  Stichting MOET

  HMIMS

  Cursusinhoud
  Eéndaagse cursus waarin geoefend wordt met Table Top scenario’s met interne- en externe calamiteiten en een Praktijkoefening Crisismanagement om professionele vaardigheden, onder rampomstandigheden, doelmatig en doeltreffend te gebruiken.

  Doelgroep
  Zorgverleners die een sleutelrol vervullen binnen de verschillende hiërarchische niveaus (BeleidsTeam, Operationeel Team, Beleidsadviseur Veiligheid - Integraal Crisiscoördinator en leidinggevenden werkvloer) in het ziekenhuis ten tijde van grootschalige incidenten en rampen.

  De cursist moet voldoende kennis hebben van het ZIROP.

  Stichting MIMMS

  MRMI

  Cursusinhoud
  In de MRMI cursus leer je orde scheppen in de chaos op het rampterrein en in het ziekenhuis tijdens grootschalige incidenten zoals terroristische aanslagen en vliegtuigrampen. Hulpverleningsdiensten en ziekenhuispersoneel leren elkaar te begrijpen en gaan samen aan de slag!

  Doelgroep
  Betrokkenen bij de prehospitale en hospitale respons tijdens een incident of ramp.
  Ambulance medewerkers, meldkamer medewerkers, brandweer, politie, (SEH/IC) verpleegkundigen, anesthesiologen, SEH-artsen, chirurgen, MMT-artsen, intensivisten, crisis-coördinatoren of andere betrokkenen bij de acute zorg.

  Stichting MIMMS

  ETS

  Cursusinhoud
  Tijdens de ETS oefening wordt op basis van de uitgangspunten in het eigen Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) "realtime", "real function", "real place" geoefend om de daadwerkelijke gevolgen inzichtelijk te maken van het dagdagelijks medisch handelen onder bijzondere (rampen)omstandigheden. Aan den lijve worden consequenties bij alle betrokkenen "gevoeld" en door evaluatie van de oefensituatie wordt een unieke mogelijkheid gecreëerd om effectieve aanpassingen in het eigen ZiROP door te voeren.

  Doelgroep
  Professionals in een ziekenhuis en daarbuiten die een sleutelpositie vervullen ten tijde van een ramp/grootschalig incident.

  Stichting MIMMS