Opleidingen voor acute geneeskunde

ALSG ontwikkelt en verzorgt hoogwaardige opleidingen voor zorgprofessionals in acute geneeskunde en rampenhulpverlening. Samen met een netwerk van specialistische zorgpartners werken we continu aan betere hulpverlening.

De organisatie

Dr. E.J.M.M. Verleisdonk

Chirurg, Voorzitter Dagelijks Bestuur ALSG
Diakonessenhuis, Utrecht

Drs. H.A.P.M. Verspeek

Onafhankelijk penningmeester Dagelijks Bestuur ALSG

Drs. A.J.M. Huisjes

Gynaecoloog, lid Dagelijks Bestuur Voorzitter Stichting MOET
Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

ALSG wil binnen Nederland een toonaangevende rol spelen in het onderwijs voor en door zorgprofessionals die actief zijn binnen de acute gezondheidszorg. Het onderwijsaanbod van alle bij ALSG aangesloten inhoudelijke stichtingen voorziet hierbij niet alleen in een behoefte vakbekwaam te worden, maar ook vakbekwaam te blijven. De drijvende krachten binnen ALSG zijn zorgprofessionals met passie en ambitie, die elkaar binnen een internationale netwerkomgeving vinden in het inhoudelijk ontwikkelen en onderhouden van het onderwijsaanbod. Kernbegrippen daarbij zijn: kwaliteitsbevordering, gedragsverandering en ketenzorg.
Als zodanig is ALSG uniek in haar soort.

Michel Spijkerman

Algemeen Directeur

Daisy De Ceuster

Coördinator Event Managers

Anita Verschure

Programma Manager Onderwijs

Yvonne Matters

Personal Assistant van Algemeen Directeur/Office Manager

Anne Kee de Beer

Event Manager

Marlou van Dun

Event Manager ATLS Provider - ENPC - TNCC

Marjolein Holtes

Event Manager MOET - GIC - POET

Julie Meeuwissen

Event Manager HMIMS - ATLS - MRMI

Twan Smits

Event Manager

Thea Buntsma

Functioneel Beheerder/Data Protection Officer

Grit Hermans

Reporting & Control Medewerker

Maikel Kuijs

E-learning specialist/Content Ontwikkelaar

Laurien Timmermans

Junior Event Manager, Assistent Reporting & Control

Jacqueline Bustraan

Onderwijskundige

Geert van den Brink

Onderwijskundige

Opleidingen

GIC

Cursusinhoud
Tijdens de tweedaagse Generic Instructor Course leert u het toepassen van onderwijskundige methoden en technieken ten behoeve van het uitoefenen van de functie van instructeur.

Doelgroep
Cursusdeelnemers die tijdens een van de provider of refresher courses door het instructeursteam als potentiële instructeurs zijn geïdentificeerd of cursisten die na een succesvolle sollicitatieprocedure worden uitgenodigd om de GIC te volgen.

Stichting ALSG

APEx

Cursusinhoud
Deze APEx cursus biedt een mooie gelegenheid om multidisciplinair de omgang met deze groep patiënten te trainen. De cursus bestaat uit een e-learning, workshops, demonstraties, scenario trainingen, interactieve sessies en lezingen.

Doelgroep
Professionals die werkzaam zijn binnen de spoedeisende geneeskunde of psychiatrie of met een van beide gebieden regelmatig in aanraking komen.

Stichting ALSG

ATLS

Cursusinhoud
De ATLS Provider-course: Tweedaagse cursus voor het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie van de acute opvang van ongevalsslachtoffers. De beproefde A-B-C-D-E methode wordt hierbij gehanteerd.

De ATLS Refreshser-course: Eéndaagse cursus, specifiek voor hercertificeerders. Er zijn in dit programma meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring.

Doelgroep
De ATLS is bedoeld voor alle artsen die betrokken zijn bij traumaopvang

 • Chirurgen
 • SEH artsen
 • Anesthesiologen
 • Intensivisten
 • Orthopeden
 • Physician Assistants

Stichting ATLS

MedicALS

Cursusinhoud
De MediALS cursus is een intensieve tweedaagse hands on cursus aan de hand van scenario training. Middels een praktische probleemgerichte methode wordt de acuut zieke patiënt opgevangen, de ernst van het probleem ingeschat en getracht vermijdbare achteruitgang te voorkomen. Vanuit de belangrijkste klacht wordt gewerkt naar een waarschijnlijkheidsdiagnose en behandeling ingezet.

Doelgroep
Medici die te maken hebben met de acuut kritisch zieke patiënt:

 • SEH-artsen
 • Internisten
 • Intensivisten
 • Anesthesiologen
 • Geriaters (ouderdomsziekten)
 • Cardiologen
 • Neurologen
 • Maag-darm-lever artsen
 • AIOS met minimaal twee jaar klinische ervaring in één van deze vakgebieden 
 • Physician assistants

Stichting MedicALS

MOET

Cursusinhoud
Het aanleren van gestructureerde aanpak van onderzoek, behandeling en coördinatie bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval.

Doelgroep
Gynaecologen, anesthesiologen en verloskundigen die betrokken zijn bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval.
De cursus staat open voor

 • Gynaecologen
 • Anesthesiologen
 • Eerste hulp artsen
 • Assistenten in de tweede helft van hun opleiding tot gynaecoloog of anesthesioloog.

Stichting MOET

HMIMS

Cursusinhoud
Eéndaagse cursus waarin geoefend wordt met Table Top scenario’s met interne- en externe calamiteiten en een Praktijkoefening Crisismanagement om professionele vaardigheden, onder rampomstandigheden, doelmatig en doeltreffend te gebruiken.

Doelgroep
Zorgverleners die een sleutelrol vervullen binnen de verschillende hiërarchische niveaus in het ziekenhuis ten tijde van grootschalige incidenten en rampen.

 • SEH verpleegkundigen & artsen
 • Beleidsmedewerkers
 • Medisch specialisten
 • Managers en leidinggevenden van de afdelingen SEH, OK en IC
 • Facilitair medewerkers
 • Verpleegkundigen & artsen SEH, OK en IC
 • Secretaresse

De cursist moet voldoende kennis hebben van het ZIROP.

Stichting MIMMS

MRMI

Cursusinhoud
In de MRMI cursus leer je orde scheppen in de chaos op het rampterrein en in het ziekenhuis tijdens grootschalige incidenten zoals terroristische aanslagen en vliegtuigrampen. Hulpverleningsdiensten en ziekenhuispersoneel leren elkaar te begrijpen en gaan samen aan de slag!

Doelgroep
Betrokkenen bij de prehospitale en hospitale respons tijdens een incident of ramp.
Ambulance medewerkers, meldkamer medewerkers, brandweer, politie, (SEH/IC) verpleegkundigen, anesthesiologen, SEH-artsen, chirurgen, MMT-artsen, intensivisten, crisis-coördinatoren of andere betrokkenen bij de acute zorg.

Stichting MIMMS

ENPC

Cursusinhoud:
Het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie van de zorgverlening aan het acuut vitaal bedreigde kind ten gevolge van ziekte of ongeval.

Doelgroep:
Verpleegkundigen die betrokken zijn bij de opvang van het acuut vitaal bedreigde kind:

 • SEH-verpleegkundigen
 • IC-verpleegkundigen
 • Anesthesiemedewerkers
 • Bachelor Medische Hulpverleners
 • Ambulance verpleegkundigen

Stichting STNN

TNCC

Cursusinhoud
Provider course: Tweedaagse cursus waarin systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie van de acuut zieke en/of ongevalspatiënt centraal staat. Een interactief format met hands-on scenario based oefenen en uitwisselen van praktijkervaringen.

Refresher course: Eéndaagse cursus, volgens provider format, specifiek voor hercertificeerders. Er zijn in dit programma meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring.

Doelgroep
verpleegkundigen die te maken hebben met de acuut zieke en/of ongevalspatiënt.

 • SEH verpleegkundigen
 • IC verpleegkundigen
 • Anesthesie medewerkers
 • Bachelor Medische Hulpverleners
 • Ambulance verpleegkundigen

Stichting STNN

ETS

Cursusinhoud
Tijdens de ETS oefening wordt op basis van de uitgangspunten in het eigen Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) "realtime", "real function", "real place" geoefend om de daadwerkelijke gevolgen inzichtelijk te maken van het dagdagelijks medisch handelen onder bijzondere (rampen)omstandigheden. Aan den lijve worden consequenties bij alle betrokkenen "gevoeld" en door evaluatie van de oefensituatie wordt een unieke mogelijkheid gecreëerd om effectieve aanpassingen in het eigen ZiROP door te voeren.

Doelgroep
Professionals in een ziekenhuis en daarbuiten die een sleutelpositie vervullen ten tijde van een ramp/grootschalig incident.

Stichting MIMMS