Compleet opleidingsaanbod

Incompany Opleidingen

ALSG - OPLEIDINGEN VOOR ACUTE GENEESKUNDE

ALSG ontwikkelt en verzorgt hoogwaardig onderwijs voor zorgprofessionals in acute geneeskunde en rampenhulpverlening. Samen met een netwerk van specialistische zorgpartners werken we continu aan betere hulpverlening.

Bekijk ons opleidingsaanbod

ALSG biedt opleidingen voor zorgprofessionals in acute geneeskunde en rampenhulpverlening, namelijk ATLS, MedicALS, APEx, MOET, MRMI, HMIMS, MOET en ETS Training.

APEx|Eén benadering voor acute verwardheid en suïcidaliteit

Heb jij wel eens te maken met een verwarde of onrustige patiënt? Heb je wel eens situaties waarin de veiligheid van jou of je patiënt in het gedrang is? Heb je wel eens het idee de situatie erger te maken door wat je doet of zegt? De APEx cursus richt zich op álle artsen die contact hebben met patiënten met acute verwardheid en suïcidaliteit en (acute) lichamelijke problemen.

ATLS|Treat first what kills first

ATLS is de wereldwijde standaard voor de gestructureerde opvang van ongevalsslachtoffers. Stichting ATLS optimaliseert de Spoedeisende Medische Hulpverlening. De cursist wordt opgeleid volgens de ABCDE methode, dat is de wereldwijde standaard voor de gestructureerde opvang van traumaslachtoffers.

HMIMS|Do the most for the most

Management en hulpverlening in een ziekenhuis bij grootschalige incidenten (ramp/crisis) is wezenlijk anders dan dat patiënten één voor één een beroep doen op acute zorg. Immers 100 maal 1 patiënt behandelen is echt anders dan ineens 100 patiënten tegelijk. De HMIMS-cursus zorgt ervoor dat deelnemers zich goed kunnen oriënteren op deze uitdaging.

MedicALS|Brede blik, betere zorg

MedicALS is voor de acuut zieke patiënt, wat ATLS is voor het trauma slachtoffer. Leer in de volledig herziene MedicALS cursus hoe je de acuut zieke patiënt opvangt en behandelt.

MOET|To save the mother and fetus

Het aanleren van gestructureerde aanpak van onderzoek, behandeling en coördinatie bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval

MRMI|Do the most for the most

In de MRMI leer je orde scheppen in de chaos op het rampterrein en in het ziekenhuis tijdens grootschalige incidenten zoals terroristische aanslagen en vliegtuigrampen.

Laatste nieuws