Generic instructor course

Tijdens een POET cursus worden de cursisten door de faculty beoordeeld op "instructor potential".
De cursisten die als "instructor potential" geselecteerd zijn ontvangen na de cursus een schriftelijke uitnodiging om deel  te nemen aan de Generic Instructor Course. Na het met goed gevolg doorlopen van deze cursus zal men tweemaal als "instructor candidate" mee doen aan een POET cursus. 

Doel

het aanleren van onderwijskundige methoden en technieken ten behoeve van het uitoefenen van de functie als POET instructeur

Certificatie

bij behalen van de cursusdoelen wordt een internationaal geldig certificaat verstrekt voor een periode van vier jaar.

Kosten

€ 1495,-   waarvan eigen bijdrage cursist  € 700,-  

Documenten