POET

POET - Pre-hospital Obstetric Emergencies Training

De POET optimaliseert de samenwerking tussen verloskundige, ambulanceverpleegkundige en
gynaecologen bij obstetrische calamiteiten in de thuissituatie of onderweg naar het ziekenhuis. De POET is gebaseerd op de methodiek van de MOET die in Nederland al sinds 2003 bekend is in de klinische verloskunde en inmiddels een verplicht onderdeel vormt van de opleiding tot gynaecoloog. Met de POET beoogt men, in de preklinische setting, de samenwerking tussen verloskundige, ambulanceverpleegkundige en gynaecoloog te optimaliseren bij obstetrische calamiteiten in de thuissituatie of onderweg naar het ziekenhuis.
De basis van de POET vormt, evenals bij de MOET, een gestandaardiseerde manier van hulpverlening bij (levens-)bedreigende aandoeningen van zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kind. Bij deze ‘structured approach’ volgt men de ABCDEFG-methode, waarbij de zorgverlener naast de beoordeling van de vitale functies als ademhaling en circulatie, ook de verloskundige items aan bod laat komen. In de POET-cursus leert men middels deze methode eerst de moeder te stabiliseren en daarmee een betere uitgangssituatie te creëren voor zowel moeder als neonaat.
Waar ambulancehulpverleners gewend zijn te werken met de ‘structured approach’ en veel minder bekend zijn met (acute) verloskundige situaties geldt dit voor de verloskundigen net andersom.
Door de gezamenlijke training tijdens de POET leren beide beroepsgroepen van elkaars expertise.

Doelgroep
Eerstelijns verloskundigen* en ambulanceverpleegkundigen. Door gezamenlijke training van verloskundigen en ambulanceverpleegkundigen wordt begrip gekweekt en leren beide beroepsgroepen van elkaars expertise.
* De cursus is sinds januari 2012 ingebed in het 4e leerjaar van de Opleiding tot Verloskundige en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Verloskunde Academies, alsmede de Academie voor Ambulance Zorg (AvA).

Een intensieve tweedaagse hands on cursus aan de hand van twaalf uitdagende scenario’s. Middels een gestandaardiseerde ABCDEFG-methode wordt geoefend om eerst de moeder te stabiliseren en daarmee een betere uitgangssituatie te creëren voor zowel moeder als neonaat. De cursus wordt afgesloten met een praktische toets.

Accreditatie en certificatie
KR/ZP NVOG
KNOV
Internationaal certificaat vier jaar geldig.

Documenten